نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

حل مشکلات و چالش های سازمان نظام مهندسی در گرو این است که سازمان در کنار پرداختن به امور صنفی و خدمات مهندسی برای توسعه مهندسی باید به سوی سه مؤلفه؛ تخصصی شدن‌، استانداردسازی و کیفی سازی حرکت کند‌.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با ارزیابی جایگاه سازمان نظام مهندسی در توسعه کیفی ساخت وساز شهری گفت‌: امروز جایگاه سازمان نظام مهندسی از زوایای مختلف اجتماعی‌، حرفه ای و سازمانی و... قابل ارزیابی است‌، چنانکه در دهه اول تلاش می کرد تا در سطح کشوری به عضوگیری و تشکیل سازمان در استان‌ها بپردازد و در دهه دوم تلاش برای تحقق فعالیت های قانونی سازمان‌، گسترش فعالیت های حرفه ای که همچنان استشمام نمی شد و دغدغه چرایی پرداخت حق عضویت و... بود‌.

حیدر جهانبخش افزود‌: امروز که در دهه سوم فعالیت این سازمان قرار داریم‌، اگر قرار باشد همچنان دغدغه دفاتر نمایندگی و یا تعیین تکلیف وضعیت استانی داشته باشیم قطعا قافیه را باخته ایم‌، آن هم در شرایطی که اولویت های مهندسی جهان بر مسائل مهمی همچون مدیریت انرژی یا مدیریت محیط زیست متمرکز است‌.

وی ادامه داد‌: واژگان تخصصی مهندسی در سطح دنیا تغییر کرده‌است‌، یک دهه قبل در دنیا‌، درباره محیط زیست یا علم مهندسی از واژه ای تحت عنوان «بهبود» محیط زیست استفاده می شد‌، این در حالی است که اکنون صاحب نظران این واژه را غیرمنطقی دانسته و معتقدند وظیفه ما بهبود محیط زیست نیست و امروز واژه «مدیریت» محیط زیست باید جایگزین آن شود‌.

رابطه سازمان و دولت روشن نیست

عضو کارگروه تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت‌: برای ارزیابی جایگاه حرفه ای مهندسی سازمان در دهه سوم نظام مهندسی باید دید رابطه نظام مهندسی با سایر بخش‌ها و با دولت چگونه‌است‌. به عنوان مثال پاسخ هر اقدامی در سازمان این است که شما تابع دولت هستید‌. درحالی که این سازمان طبق قانون تشکلی مردم نهاد است بنابراین اصلا تکلیف این سازمان مشخص نیست و رابطه ما با دولت یا دولت با ما روشن نیست‌.

جهانبخش با اشاره به ارتباط نظام مهندسی‌، شورای شهر و مدیریت شهری گفت‌: در راستای ساخت وسازهای شهری؛ شهرداری و شورای شهر باید همکاری خوبی با سازمان نظام مهندسی داشته باشند‌، اما علیرغم انجام وظایف هریک از نهاد‌ها هنوز بسترسازی مناسب در این عرصه وجود ندارد‌، درحالی که در فرایند ساخت وساز و در کنار ضوابط شهری رعایت ضوابط مهندسی نیز یک ضرورت است که امیدواریم وقتی رابطه این نسبیت حل شد‌، نظام مهندسی هم به عنوان پازل مدیریت شهری به درستی در جایگاه خود قرار گیرد‌.

وی با اشاره به عدم شفافیت رابطه سازمان با مردم و جامعه نیز افزود‌: برخی مالکین یا کارفرمایان برای مهندسان هویت و جایگاه سازمانی قائل نیستند و معتقدند که می خواهند پول زور بگیرند‌، البته از سوی مهندسان نیز کم لطفی هایی وجود دارد که بعضا شاهد برخی تبعات آن هستیم‌، ما نمی دانیم مردم از ما چه می خواهند و چگونه باید با آنان برخورد کنیم‌.

بلاتکلیفی سازمان نسبت به سیاست های ملی

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با طرح این پرسش که امروز چرا صحبت از اخلاق مهندسی است‌، مگر نه اینکه اخلاق مهندسی باید تضمین‌کننده ایفای وظایف مهندسی در جامعه باشد‌، اظهار داشت‌: رابطه نظام مهندسی با ساختارهای اقتصادی‌، صنوف و تشکل‌ها‌، دست اندرکاران ساخت وساز از مقیاس صنعتی و تخصصی تا بنا و کارگر تعیین شده نیست‌، حتی رابطه ما نسبت به سیاست های ملی و بسیار جدی امروز در موضوعات مدیریت انرژی‌، توسعه صادرات مهندسی و اقدامات در دوران پساتحریم هم مشخص نیست‌.

جهانبخش با اظهار خوش بینی از اینکه توسعه مهندسی نقطه اشتراک تمام حرف‌هاست‌، گفت‌: از بودجه عمرانی کشور در سال 94 تاکنون‌، 3 هزار و900 میلیارد تومان از آن به طرح های عمرانی تخصیص داده شد‌، ولی برآوردی که از بودجه هزینه شده در ساخت وساز شهری ارائه شد حدود 8 هزار میلیارد تومان یعنی چیزی حدود دو و نیم برابر بودجه عمرانی کشور ما صرف ساخت وساز شهری می‌شود‌.

وی افزود‌: کمترین میزان صرف بودجه در ساخت وسازهای شهری را در سال 93 داشتیم یعنی با مروری به سال 89 و 90 حدود 250 میلیون مترمربع ساخت وساز شهری در شهر‌ها رخ داده که کمترین آن در سال 93 و حدود 100 میلیون مترمربع بوده که از این میزان یک چهارم آن مربوط به پایتخت است‌.

عضو کارگروه تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد‌: در جمعیت خانواده نظام مهندسی کشور هم این اتفاق افتاده یعنی ما اکنون 410 هزار عضو مهندس در سازمان نظام مهندسی داریم که یک چهارم آن حدود 107 هزار نفر‌، مربوط به تهران است‌، حال با این تغییرات قابل توجه آیا امروز می‌توانیم باز هم با همان رویه قبل در روابط سازمان نظام مهندسی با سایر حوزه‌ها در سطح استانی‌، ملی یا بین المللی عمل کنیم‌. در خود سازمان نظام مهندسی نیز شاهد افزایش میزان بودجه‌، نوع عملکرد‌، تعداد اعضا‌، میزان فارغ التحصیلان بودیم‌، اما در زمینه آموزشی خلأ‌ها باقی است؛ به طور نمونه در آزمون ورود به حرفه سال 93 با یک فاجعه در وزارت راه و شهرسازی مواجه شدیم و تعداد قبولی‌ها تنها 2 و نیم درصد بود‌!

معنی ارجاع کار؛ عدالت یا تساوی

جهانبخش همچنین درباره علت مشکلات قانون ارجاع کار نیز گفت‌: این سؤال کلیدی است‌، هنوز معنی ارجاع کار روشن نیست آیا ارجاع کار یعنی عدالت یا تساوی‌، عدالت یعنی اینکه به کیفیت عملکرد مهندس به لحاظ حرفه‌ای‌، تخصص و تجربه حتی سوابق وی در انجام فعالیت های ساختمانی‌، دو برابر سایرین کار ارجاع شود زیرا بهتر از مهندسی است که شایسته تنبیه‌است نه تشویق‌، ولی تساوی در ارجاع کار به این معنی است که بدون توجه به آیتم های فوق به همه مهندسان1000 متر کار واگذار شود‌، بنابراین هنوز ارجاع کار تعریف مشخصی ندارد‌!

وی راه حل این چالش‌ها در یک نسخه سه مؤلفه ای عنوان کرد و افزود‌: نخست اینکه مجبوریم به سمت تخصصی شدن حرکت کنیم‌، یعنی در سطوح مختلف قرار نیست ساختمان سازی هنوز هم یک اتفاق اقتصادی غیرتخصصی توسط افرادی باشد که به صورت تصادفی وارد این عرصه شده باشند‌.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود‌: موضوع دوم استانداردسازی است یعنی فعالیت های سازمان باید به سمت استانداردسازی تمام امور مهندسی پیش برود‌، در غیر این صورت هیچ اقدام تخصصی رخ نخواهد داد‌. یک مهندس قادر است استاندارد بودن ساختمان را تضمین کند نه فرد غیرمتخصص‌. وی ادامه داد راهکار سوم کیفی سازی است یعنی تأکید بر کیفیت در کار‌. امروز برخی مهندسان از پرداختن به نکات مؤثر در کیفیت ساختمان سازی چشم پوشی می کنند‌، درحالی که حتی رعایت نکات بسیار جزئی نیز تضمین‌کننده کیفیت ساختمان است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

IMAGE رونق مسکونی بیشتر از تجاری
یکشنبه, 22 شهریور 1394
سیدسجاد موسوی‌: بی شک برای شکل گیری رونق و در مقابل آن رکود باید عوامل مختلفی دست... ادامه مطلب ...
IMAGE مهندسان در انتظار تصمیم دیوان عدالت
یکشنبه, 22 شهریور 1394
شنبه چهاردهم شهریورماه امسال، شروع یک هفته پر خبر و البته سرنوشت‌ساز برای... ادامه مطلب ...
IMAGE واکنش تشکری به اظهارات شهر فروشي و قانون فروشي محسن هاشمی
چهارشنبه, 18 شهریور 1394
تشکري هاشمي در خصوص اظهارات اخير محسن هاشمي رفسنجاني مبني بر عملکرد مديريت شهري... ادامه مطلب ...
IMAGE درخواست از وزیر کشور برای منع حضور کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان
چهارشنبه, 18 شهریور 1394
پیرو اطلاعیه اخیر مبنی بر لغو حضور همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه در ارکان... ادامه مطلب ...
IMAGE ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی سختگیرانه است
یکشنبه, 15 شهریور 1394
در حالی که کمتر از یک ماه دیگر هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان؛... ادامه مطلب ...
IMAGE رد صلاحیت شده‌ها سه روز فرصت دارند
یکشنبه, 15 شهریور 1394
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌ای در... ادامه مطلب ...
IMAGE ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی مبنای قانونی دارد
یکشنبه, 15 شهریور 1394
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر یک روزه خود به استان البرز در پاسخ به این سئوال که:... ادامه مطلب ...
IMAGE ارجاع کار نظارت ؛ آری یا نه‌؟‌!
چهارشنبه, 11 شهریور 1394
تا حدود دو سال پیش انتخاب ناظر از طرف مالک صورت می گرفت و به صورت مستقیم پول حق... ادامه مطلب ...
IMAGE خلاءهای نظام مهندسی را می‌پذیریم
سه شنبه, 10 شهریور 1394
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در گفتگو با پیام ساختمان؛  رئیس سازمان نظام مهندسی... ادامه مطلب ...
IMAGE بخش خصوصی با شعار تقویت نمی شود
سه شنبه, 10 شهریور 1394
نایب رییس انجمن صنفی پیمانکاری، ساختمانی وتاسیساتی تجهیزاتی استان تهران پرداخت... ادامه مطلب ...
IMAGE رابطه نظام مهندسی با دولت نامشخص است
سه شنبه, 10 شهریور 1394
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حل مشکلات و چالش های سازمان... ادامه مطلب ...