قالب بندی بتن
بتن

توضیحاتبهترین و منصفترین خرید و فروش متعلقات بتنی
توضیحاتانجام انواع آرماتور بندي و قالب بندي و بتن ريزي بصورت پيمانكاري انواع فونداسيون،ستون،سقف،راه پله سرعت عمل مناسب با قيم
تهران
توضیحاتطراحی،ساخت تجهیزات قالب بندی بتن 021-26851336
تهران