شوتینگ زباله
تاسیسات

توضیحاتبه مدیریت مهندس مرادی با چندین سال سابقه با کادر مجرب افتخار همکاری ومشارکت در خصوص طراحی واجرای انواع شوتینگ زباله (شو
تهران
توضیحاتتولیدکننده شوتینگ زباله،انواع دریچه های تنظیم هوا،دمپرهای بین کانالی ،کانالهای انتقال هوا 021-65684565
تهران