مقاوم سازی
تعمیر و نگهداری ساختمان

توضیحاتمقاوم سازی ساختمان آزمایشهای مخرب و غیر مخرب برش بتن توسط مغزه گیری، والسا، سیم برش، مغزه گیری الیاف کربن و شیشه FRP
 
توضیحاتبازسازی و نوسازی ساختمان و بنای قدیمی گروه مهرسازه دارای اکیپ اجرایی مجرب و قوی بوده که در اسرع وقت از ساختمان شما بازد
تهران
 
توضیحاتبنام خدا   سلام.شرکت ارتفاع کاران کرج با بیش از یک ده فعالیت کار در ارتفاع و با بیمه حوادث و مسئولیت در خدمت مردم کرج
کرج
 
توضیحاتکاشت میلگرد کاشت بولت اسکن میلگرد FRP مقاوم سازی ساختمان
تهران