طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی
دکوراسیون داخلی

توضیحاتطراحی و اجرای دکوراسیون داخلی شامل : پارتیشن تک و دو جداره سقف کاذب ، کابینت ، میزهای اداری ، قفسه بندی ،در وپنجره
تهران
 
توضیحاتدر پارتیشن آلومینیوم تک جداره از آلومینیوم به عنوان فرم و اسکلت بندی استفاده میشود و از MDF و شیشه به عنوان پرکننده استف
تهران
 
توضیحاتدر ساخت پارتیشن آلومینیوم دوجداره از فرم آلومینیوم با قطر 4 تا 8 سانت بصورت دوجداره استفاده میشود ترکیب آن بصورت MDF - ش
تهران
 
توضیحاتسقف کاذب به سقفی گفته میشود که از سقف اصلی پایین تر باشد و به علت های مختلف از جمله کاهش ارتفاع، عبور تاسیسات، آکوستیک ن
تهران
 
توضیحاتدکراسیون و معماری داخلی
تهران
توضیحاتدکوراسیون و معماری داخلی
تهران
توضیحاتدکوراسیون و معماری داخلی
تهران
توضیحاتدکوراسیون و معماری داخلی
تهران
توضیحاتپوشش های سقف ودیوار و قطعات پیش ساخته
تهران
توضیحاتپوشش های سقف و دیوار
تهران
توضیحاتدکوراسیون و معماری داخلی
تهران
توضیحاتپوشش های سقف ودیوار و قطعات پیش ساخته
تبریز
توضیحاتدکوراسیون و معماری داخلی
تهران
توضیحاتدکوراسیون و معماری داخلی
تهران
توضیحاتپوشش های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته
تهران
توضیحاتدکوراسیون و معماری داخلی
تهران
توضیحاتدکوراسیون معماری داخلی
تهران
توضیحاتدکوراسیون و معماری داخلی
تهران
توضیحاتدکوراسیون و معماری داخلی
تهران
توضیحاتدکوراسیون و معماری داخلی
تهران