اجرای فوندانسیون
ساخت و ساز

توضیحاتاجرای انواع سازه های بتنی باسابقه دیرین
اسلامشهر
توضیحاتطراحی محاسبه اجرا
توضیحاتبه نام معمار هستی اجرای انواع فنداسیونهای کوچک و بزرگ (دستمزدی و یا بامصالح) اجرای قالب بندی فلزی مربوط به فنداسیون بج
توضیحاتبه نام معمار هستی   گروه مهندسی قوام ابنیه با تجربه بیش از ده سال در زمینه خدمات ساختمانی مفتخر است شرح مختصری از خدما