شمع کوبی
ساخت و ساز

توضیحاتشرکت مهر تلاش ماهشهر ارائه دهنده خدمات ( شمع کوبی افشار در دریا و خشکی ) : - عملیات شمع کوبی ( عملیات پایه کوبی ) -
بوشهر
توضیحاتمشاوره ، طراحی و اجر در سراسر ایران شرکت گیلسار پایا پی ، پیمانکار تخصصی ژئوتکنیک ، با استفاده از تمامی روشهای نوین بهس
تهران