چمن مصنوعی
محوطه سازی و نما

توضیحاتچمن مصنوعی وساخت چمن مصنوعی واجرای چمن مصنوعی
مشهد
توضیحاتبزرگترین واردکننده چمن مصنوعی ورزشی(چمن مصنوعی فوتبال) و چمن مصنوعی تزئینی روز اروپا با الیاف تنکاته هلند دارای تاییدیه
تهران
توضیحاتمزایای استفاده از چمن‌های مصنوعی ، صرفه جویی اقتصادی است، زیرا چمن‌های طبیعی را حداقل یک بار در هر فصل باید با چمن‌های ج
تهران