مصالح ساختمان

توضیحاتپوشش های آبگریز و ضدآب و لکه نانو آب بندی بدون تخریب نانو جهت سرویس بهداشتی حمام بالکن استخر پشت بام آسان تمیزشونده و
 

مکمل کاران بتن

کالا (فروش)
توضیحاتتولید کننده مواد شیمیایی صنعت ساختمان
 
توضیحاتفایبرسمنت برد / فایبرسمنت برد / فایبرسمنت برد /  فایبر سمنت برد : شرکت هونام تجارت قطب گلستان ارائه دهنده خدمات انحصاری
تهران
 
توضیحاتمصالح پایه (سیمان ، گچ ، آجر ...)
تهران
توضیحاتمصالح پایه
تهران
توضیحاترنگ و چسب و رزین
تهران
توضیحاتمصالح پایه
اصفهان
توضیحاتمصالح پایه
تهران
توضیحاتمصالح پایه
اصفهان
توضیحاتمصالح پایه
تهران
توضیحاترنگ و چسب و رزین و عایق ها
تهران
توضیحاترنگ و چسب و رزین وعایق ها
تهران
توضیحاترنگ و چسب و رزین و عایق ها
تهران
توضیحاترنگ . چسب .رزین و عایق ها
مشهد
توضیحاترنگ و چسب و رزین و عایق ها
تهران
توضیحاترنگ و چسب و رزین و عایق ها
شیراز
توضیحاتمصالح پایه(سیمان و گچ و...)
تهران
توضیحاترنگ چسب رزین و عایق ها
تهران
توضیحاترنگ . چسب . رزین و عایق ها
تهران