سقف عرشه فولادی
مصالح ساختمان

در این مجموعه هیچ آگهی وجود ندارد