موم پرایمر
مصالح ساختمان

توضیحاتتولید روان کننده بتن، ترمیم کننده بتن، گروت سیمانی، گروت، ژل میکرو سیلیس، اسپیسر، چسب آجر، ضد یخ بتن، چسب کاشی، چسب سنگ
تهران