کابل پیش تنیده
مصالح ساختمان

توضیحاتواردات کابل پیش تنیده , نماینده انحصاری Flourish , تجهیزات پیش تنیده , گیره و گوه , تجهیزات پل سازی
تهران