در زیر مهمترین ویژگیهای این نوع سقف در مقایسه با سقف تیرآهن – طاق ضربی و دال  بتنی یکپارچه آمده است.

 1)   به علت مصرف بلوک تو خالی و حذف بتن ناحیه کششی در مصرف بتن صرفه جویی می شود.

 2)   به علت تولید تیرچه و بلوک در کارخانه نیروی انسانی کمتری مورد نیاز است.

 3)  وزن تیرچه ها کم است به طوری که توسط کارگران قابل نصب است و در طبقات کم نیاز به جرثقیل نیست.

 4)  به علت پیش ساخته بودن تیرچه و بلوک نصب سقف بسیار آسان و سریع خواهد بود.

 5)  قالب بندی زیر سقف فقط به شمع بندی و نصب چهار تراش در فاصله های معین جهت تأمین تکیه گاههای موقت تیرچه ها محدود میشود.

 6)  به طور یکپارچه بتن ریزی می شود و بتن کمتری نسبت به سقفهای بتن آرمه معمولی مورد نیاز است.

 7)  مقاومت سقف اجرا شده با تیرچه بلوک در برابر نیروهای افقی ( باد – زلزله ) بسیار خوب است.

 8)  به علت تو خالی بودن بلوک سقف عایق حرارتی و صوتی خوبی است.

 9)  به علت مسطح بودن زیر سقف در مقایسه با طاق ضربی ضخامت نازک کاری به حداقل می رسد و بار مرده سقف کمتر می شود.

10) با توجه به مصرف کم فولاد از نظر اقتصادی مناسب است.

منبع: وبلاگ سیامک علی زاد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید