ژئوتکنیک

توضیحاتطراحی و اجرای نیلینگ و انکراژ
تهران
توضیحاتخدمات حفاری مهندسی ژئوتکنیک
توضیحاتانجام آزمایشات خاک در کلیه نقاط تهران با اخذ تاییدیه سازمان نظام مهندسی . انجام مطالعات مکانیک خاک و زمین شناسی. آزمایشا
تهران
توضیحاتطراح و مجری تخصصی عملیات پایدارسازی گود به روشهای نیلینگ، انکراژ طراح و مجری سازه های زیرزمینی به روش ساخت از بالا
تهران
توضیحاتطراحی و اجرای پایدارسازی گودبرداریهای عمیق به روشهای نیلینگ, انکراژ، میکروپایل، شمع کوبی، دیوار برلنی و ...
تهران
توضیحاتنیلینگ، انکراژ، استرند، و خاکبرداری های عمیق در سطح کشور با بیش از هفت سال سابقه تخصصی در زمینه نیلینگ پروژه های بزرگ
تهران
توضیحاتطراحی و اجرای سیستمهای نیلینگ و انکراژ دارای صلاحیت سازمان مدیریت و شهرداری تهران
تهران
توضیحاتخرید و فروش تجهیزات نقشه برداری به همراه آموزش رایگان تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات نقشه برداری
بوشهر
توضیحاتانجام آزمایش خاک(تیپ دو و سه) در تمام مناطق و بدون واسطه
تهران
توضیحات•نیلینگ - انکراژ - میکروپایل - JET GROUTING- DEEP MIXING- DYNOMIC COMPAVTION- VIBRO FLOTATION •طراحی و اجرای سیستمهای ح
توضیحاتگروه کاوش گستر ارائه دهنده سیستم های زهکشی و اب بندی
تهران
توضیحاتشرکت مهندسی حفار پایدار تهران- پیمانکار نیلینگ و انکرینگ و میکروپایل و ارائه خدمات ژئوتکنیک و ماشین الات حفاری و تزریق
توضیحاتانجام مطالعات ژئوتکنیک و ژئو فیزیک. آزمایش خاک . طراحی و نظارت بر پایدارسازی گود. آزمایشات برش برجا، بارگذاری صفحه، دانه
تهران