رسانه

نوع رسانه
3:20
تشریح عملکرد فن خورشیدی

تشریح عملکرد فن خورشیدی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
61 مشاهده شده
نوع رسانه
14:55
اسمبل اجاق خورشیدی

اسمبل اجاق خورشیدی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
62 مشاهده شده
نوع رسانه
12:44
اجاق خورشیدی

اجاق خورشیدی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
64 مشاهده شده
نوع رسانه
35:14
نصب آبگرمکن خورشیدی

نصب آبگرمکن خورشیدی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
70 مشاهده شده
نوع رسانه
4:59
فرایند تولید سیم و کابل

فرایند تولید سیم و کابل

جزئیات
توسط Amirpour
60 مشاهده شده
نوع رسانه
6:59
فرایند نصب سینی کابل

فرایند نصب سینی کابل

جزئیات
توسط Amirpour
53 مشاهده شده
نوع رسانه
10:18
پنل کابل

پنل کابل

جزئیات
توسط Amirpour
39 مشاهده شده
نوع رسانه
7:36
سینی کابل

سینی کابل

جزئیات
توسط Amirpour
48 مشاهده شده
نوع رسانه
2:40
نصب آیفون

نصب آیفون

جزئیات
توسط Amirpour
55 مشاهده شده
نوع رسانه
7:15
درهای کرکره ای پارکینگ

درهای کرکره ای پارکینگ

جزئیات
توسط Amirpour
136 مشاهده شده
نوع رسانه
6:31
نصب درب پارکینگ

نصب درب پارکینگ

جزئیات
توسط Amirpour
28 مشاهده شده
نوع رسانه
4:38
درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

جزئیات
توسط Amirpour
104 مشاهده شده
نوع رسانه
5:12
رولر شاتر درب گاراژ

رولر شاتر درب گاراژ

جزئیات
توسط Amirpour
62 مشاهده شده
نوع رسانه
3:58
قفل درب مجهز به تشخیص اثر انگشت

قفل درب مجهز به تشخیص اثر انگشت

جزئیات
توسط Amirpour
49 مشاهده شده
نوع رسانه
2:17
نصب دریچه شوتینگ زباله

نصب دریچه شوتینگ زباله

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
64 مشاهده شده
نوع رسانه
3:43
تمیز کردن شوتینگ زباله

تمیز کردن شوتینگ زباله

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
94 مشاهده شده
نوع رسانه
4:55
تشریح سیستم شوتینگ زباله

تشریح سیستم شوتینگ زباله

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
90 مشاهده شده
×
جستجوی آگهی ها
×