رسانه

نوع رسانه
8:21
تشریح ساختار چیلر (air cooled)

تشریح ساختار چیلر (air cooled)

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
40 مشاهده شده
نوع رسانه
2:08
نصب یک لوستر زیبا

نصب یک لوستر زیبا

جزئیات
توسط Amirpour
49 مشاهده شده
نوع رسانه
3:37
اتصال لوستر به سقف

اتصال لوستر به سقف

جزئیات
توسط Amirpour
55 مشاهده شده
نوع رسانه
6:03
نصب لوستر

نصب لوستر

جزئیات
توسط Amirpour
60 مشاهده شده
نوع رسانه
3:13
نصب لوستر کریستال

نصب لوستر کریستال

جزئیات
توسط Amirpour
54 مشاهده شده
نوع رسانه
6:32
نحوه پاک کردن لوستر کریستال

نحوه پاک کردن لوستر کریستال

جزئیات
توسط Amirpour
42 مشاهده شده
نوع رسانه
1:45
نورپردازی اتاق نشیمن و اتاق خواب

نورپردازی اتاق نشیمن و اتاق خواب

جزئیات
توسط Amirpour
39 مشاهده شده
نوع رسانه
9:56
نورپردازی با نوار ال ای دی

نورپردازی با نوار ال ای دی

جزئیات
توسط Amirpour
59 مشاهده شده
نوع رسانه
12:07
نورپردازی میز کار

نورپردازی میز کار

جزئیات
توسط Amirpour
54 مشاهده شده
نوع رسانه
3:05
نورپردازی راه پله

نورپردازی راه پله

جزئیات
توسط Amirpour
49 مشاهده شده
نوع رسانه
9:33
نورپردازی قفسه های چوبی

نورپردازی قفسه های چوبی

جزئیات
توسط Amirpour
59 مشاهده شده
نوع رسانه
6:12
جاده سازی

جاده سازی

جزئیات
توسط Amirpour
97 مشاهده شده
نوع رسانه
6:06
شبیه سازی جاده سازی

شبیه سازی جاده سازی

جزئیات
توسط Amirpour
97 مشاهده شده
نوع رسانه
10:00
کف بتنی برای جاده

کف بتنی برای جاده

جزئیات
توسط Amirpour
92 مشاهده شده
نوع رسانه
10:30
ساخت و ساز جاده

ساخت و ساز جاده

جزئیات
توسط Amirpour
96 مشاهده شده
نوع رسانه
1:18
ماشین آلات راه سازی

ماشین آلات راه سازی

جزئیات
توسط Amirpour
99 مشاهده شده
نوع رسانه
10:41
 تجهیزات ساخت و ساز جاده

تجهیزات ساخت و ساز جاده

جزئیات
توسط Amirpour
96 مشاهده شده
نوع رسانه
3:23
کارگاه گریتینگ فلزی

کارگاه گریتینگ فلزی

جزئیات
توسط Amirpour
100 مشاهده شده
نوع رسانه
3:21
گریتینگ فلزی

گریتینگ فلزی

جزئیات
توسط Amirpour
91 مشاهده شده
×
جستجوی آگهی ها
×